วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นครราชสีมา... มหานครแห่งการกีฬา

นครราชสีมา... มหานครแห่งการกีฬา

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติในวาระอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา


 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งและเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ดำเนิน “โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับพระราชทานนามสนามกีฬาว่า “สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ซึ่งสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างมากมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น