วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายการทีวีจออีสาน ถ่ายทำ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


รายการทีวีจออีสาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้าสัมภาษณ์ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่สร้างขึ้นบริเวณชั้น 2 ของอาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์ศักดิ์ นิลวร และอาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น